SYMULATOR AKCELEROMETRU

HS-661

Symulator Akcelerometru

HS661

Urządzenie HS-661 jest jednostką symulującą działanie akcelerometru. Zasilanie bateryjne i niewielkie rozmiary pozwalają na przeprowadzenie testów systemów monitoringu drgań w zakładzie, które wykorzystują akcelerometry o czułości 100mV/g.

Można wybrać pomiędzy dwoma poziomami prędkości drgań, 5 mm/s i 20 mm/s, pozwala to na sprawdzenie zwykłego monitoringu, a także sygnału alarmowego systemu.

Włączenie symulatora i poprawne zasilanie z systemu są sygnalizowane przed diody LED.